Grafický design

Vymýšlíme koncept, skicujeme, designujeme a vše testujeme na cílové skupině. Vznikají koncepty loga a elementů, navrhujeme barvy a typografii. Volíme nejvýstižnější variantu, se kterou pracujeme v aplikacích jako jsou tiskoviny nebo třeba merch.

On-line
On-line prostředí nám není cizí! Připravujeme veškerý marketingový obsah na propagaci v digitálním světě. Umíme pracovat jak s vektorovou, tak rastrovou grafikou. Navrhujeme design bannerů, příspěvků na sociální sítě, copywriting nebo rovnou celý komunikační koncept, který zaplaví celý internet!
Tiskoviny
Na hmotných reklamních prostředcích si zakládáme! Grafičtí designéři vám připraví jedinečné vizuální zpracování všech potisknutelných materiálů. Naše práce jsou vizitky, propagační letáky, newslettery, reklamní předměty, orientační systémy… Na co všechno si jen vzpomenete!
Vizuální identita
Logo pro vaší firmu? To je jen minimum toho co pro vaši korporátní identitu můžeme udělat! Připravíme kompletní návrh grafických prvků, fontů písma, barevnosti, komunikačních kanálů… Pečlivě si vás nastudujeme a vystihneme vaši podstatu. Odlište se od konkurence… s REMOU93! V rámci výstupů připravíme BRAND manuál.
Kampaň
Propagace nového produktu, akce nebo jen zvýšení o povědomí? Připravíme vám poutavý hlavní vizuál pro vaše sdělení. Zanalyzujeme trh, vymyslíme koncept, oslovíme správnou cílovou skupinu a upoutáme pozornost každého, kdo vás spatří!
grafický design

Vyzkoušejte REMU93

Kontakt