Tisková produkce

Letáky, plakáty, vizitky, brožury, katalogy, prospekty a mnoho dalšího. Připravíme vám od A do Z - pošlete podklady, my navrhneme layout, grafiku a uděláme sazbu. Pak vzájemnou korekturu a jdeme do tisku!

Návrh grafiky
Grafika pro leták, plakát, roll-up, layout pro celý prospekt či katalog, přebal knihy i drobná vizitka – vše začíná u grafika. Chcete grafiku pojmout vtipně a odlehčeně, nebo seriozně a důstojně? Vše zvládneme, záleží na vašem zadání!
Korektury tiskovin
Samozřejmou součástí výstupů tiskovin je řádná korektura. Gramatická, stylistická. A nejen to. Během korektury textů odchytíme případné mylné nebo rozporující se informace. Nečteme jako stroje, ale jako koncový čtenář.
Překlady, mutace
Máte jazykové mutace svých katalogů, prospektů, návodů? Zajistíme vám překlad a sazbu textů dle pravidel příslušného jazyka.
Firemní tiskoviny
Firemní identita – navrhneme vám firemní bulletin, zpravodaj, časopis – komunikujte se svými klienty a informujte i své zaměstnance! Od nás návrh, sazbu, korekturu, tisk i rozesílku až domu. Nebo i newsletter!
DTP

Vyzkoušejte REMU93

Kontakt