ABB Event Krassa

Pro společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga jsme v červnu 2018 připravili školení a teambuldingovou akci pro middle management z řad klientů našeho zákazníka.

Akce se konala v Podještědí, v městečku Osečná v areálu Tvrze Krassa a přilehlém okolí.

Den se skládal ze školení, společného oběda, odpolední a večerní teambuildingové akce.

Zákazníci byli bez ohledu na firemní příslušnost rozděleni do týmů, ve kterých odpoledne vyrazili na orientační cyklovýlet, na kterém plnili netradiční úkoly. Ty spočívaly v orientaci v mapě, odpovědích na otázky, které se vztahovaly k místu konání, a také v plnění zábavných  úkolů, například zazpívat libovolnou píseň v ruštině (projíždělo se  prostorem, kde dříve sídlila okupační vojska SSSR). Dalším úkolem bylo pořídit kreativní týmovou fotografii, vzpomenout několik faktických informací o bizonech, které bylo možné při velkém štěstí i zpozorovat. To štěstí ale nikdo ze závodníků neměl.

Po večeři zábava pokračovala. Večer byl na programu soutěžní videostop, který byl také v naší režii – rozpoznávání filmových ukázek, ztvárňování výtvarných „uměleckých“ děl a pantomima. Z pozitivních ohlasů všech hostů bylo zřejmé, že se vedle nově získaných praktických obchodních a technických informací také dobře bavili.