ABB Event Krassa

Pro společnost ABB s.r.o, Elektro-Praga jsme 12. – 13. 6. 2018 připravili školení a teambuldingovou akci pro middle management z řad klientů našeho zákazníka.

Akce se konala v Podještědí, městečku Osečná v areálu Tvrze Krassa a v přilehlé okolí.

Den se skládal ze školení, společného oběda, odpolední a večerní teambuildingové akce.

Zákazníci byli bez ohledu na firemní příslušnost rozděleni do týmů, kteří odpoledne vyrazili na orientační cyklovýlet, na které plnili netradiční úkoly. Tyto spočívali v orientaci, odpovědích na otázky, které se vztahovali k místu konání a také v zábavných úkolech, například zazpívat v ruštině píseň (projíždělo se bývalým prostorem, kde sídlila okupační vojska SSSR) nebo měli vytvořit společnou kreativní fotografii či popsat bizony, jejichž obou projížděli.

PO večeři hosté pokračovali ve stejných družstvech v zábavné hře videostop a plnění dalších úkolů v podobě pantomických či výtvarných „uměleckých“ děl. Z ohlasů hostů je zřejmé, že se vedle nových praktických obchodních a technických informací také dobře pobavili.